A&A reagent Products

เมอร์ค เป็นผู้พัฒนาและผลิต  Monoclonal Antibody ในงาน Blood Grouping โดยมีผลิตภัณฑ์ Human Igm Monoclonal Antibodies ต่อแอนติเจนของเม็ดเลือดแดงที่หลากหลายที่สุด โรงงานที่ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO, FDA-Licensed  และ cGMP ทำให้สามารถมั่นใจในคุณภาพได้ ทั้งนี้ Monoclonal Antibodies มีหลายรูปแบบตั้งแต่ Standardized Intermedies, ไปจนถึง For Further M...
Serological pipettes, Standard Line Graduations are calibrated for accurate dispensing to within ±3% Colour coded stripes for quick volume identification Non pyrogenic Filter plug Serological pipettes, Premium Line DNase-/RNase-free, non pyrogenic, non cytotoxic, non haemolytic Meet the requirement of BST/TSE; latex-free Graduations are calibrated ...
Marker, chemical resistant Ink is waterproof, smearproof, odorless and resistant to most chemicals Used on frosted slides and tissue cassettes       Marker pen Provide permanent marking on plastic disposables Dries quickly for immediate handling of labware Durable tip and generous ink supply provide a long product life    
Inoculating loops, disposable Gamma sterilised Colour coded Hexagonal shaft for easy handling
 Nitrile gloves, NITRILE Non sterile, powder-free, textured finish Highly resistant to chemical solvents and fats Excellent grip, especially when holding wet objects Designed especially for latex allergy sufferers        Nitrile gloves, NITRILE LIGHT Non sterile, powder-free Low thickness and textured fingertips for excellent grip Pa...
          Digital timer clock, one channel, Traceable® Format: 12/24 hours Counts down and up for 23 hours, 59 minutes, 59 seconds Memory function                                                 Digital timer, two channels, Traceable® Nano™ Timing capacity: 23 hours, 59 minutes, 59 seconds on two timing channels Timing reso...
ชุดตรวจ Rapid Diagnostic Test ที่เป็นแบบ Strip test โดยใช้หลักการของ Lateral-Flow และ Immunochromatrography ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่ม Hi-flowTM Plus nitrocellulose membrane ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในเรื่องของคุณภาพที่สม่ำเสมอ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ SureWick Pad materials เป็นแผ่นรองคุณภาพดีสำหรับใช้ในชุดน้ำยาตรวจ Rapid test download : Hi-FlowPlusBrochure MM
ผลิตภัณฑ์เมมเบรนของเมอร์ค สำหรับงาน microfiltration (Hydrophobic/Hydrophillic) และ Ultrafiltration สำหรับการผลิตสินค้าและงานที่ต้องมีการระบายอากาศและการกรองเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ download : microfiltration membranes  
การวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง HPLC มีความสำคัญและแพร่หลายมากขึ้น มีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดให้สามารถตรวจวัดได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น เช่น HPLC คอลัมภ์ที่มี packing หรือคอลัมภ์เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  เมอร์คจึงขอนำเสนอ เครื่อง HPLC โดยมีถ้วยรับตัวอย่างของเครื่อง (sample cup) มีขนาด 2 ml. สามารถรองรับตัวอย่างได้ตั้...
เมอร์คนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายชนิด ครอลคลุมการใช้งานได้อย่างทั่วถึง ได้แก่ แผ่นชนิด Sillica, Reverse Phase, อะลูมินา, เซลลูโลสและแผ่นสำหรับงาน Preparative โครมาโทกราฟี ซึ่งแผ่น TLC มีทั้งเคลือบบนแผ่นอะลูมินียม แผ่นพลาสติก และแผ่นแก้ว เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ นอกจากแผ่น TLC แล้ว เมอร์คได้มีการผลิตตัวสเปรย์, หัวฉีด, หลอดย...
The Characteristic Features of our pH-Indicator Strips SafetyEdge box offers maximum security and convenience Non-bleeding strips prevent contamination of the medium Transparent strips for clear results in lightly colored or turbid liquids, without sample preparation Quick and easy method without preparation Brilliant color scales deliver reliable ...
การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เมอร์ค นำเสนอผลิตภัณฑ์ Extran ซึ่งเหมาะสำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณในห้องปฎิบัติการ โดยกำจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดไม่ให้เหลือตกค้างและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม download : cleaning applications