A&A reagent จำหน่ายอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ครบวงจร

MC-Media Pads

 ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Merck ที่ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม มีขนาดบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กไม่เปลือง เนื้อที่ในการจัดเก็บในตู้เย็น มีอายุการใช้งานนานถึง 3 ปี  MC-Media Pads ได้การรับรองวิธีมาตรฐานสากล AOAC-PTM,Microval และผ่านการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO 11133  มีขั้นตอนในการใช้งานที่ง่ายเพียง 3 ขั้นตอนในการใช้งาน ลดความผิดพลาด และให้ผลแม่นยำ เชื่อถือได้

MC-Media Pads  ระบบ Colour Code เพื่อใช้แยกชนิดของอาหาร

 

MVP Icon

MVP icon” เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการตรวจสอบความสะอาด ที่สามารถรู้ผลได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลของการวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียแบบเดิม ออกแบบมาสนับระบบ การตรวจเฝ้าระวังตามมาตราฐาน HACCP (MONITORING SYSTEM) ซึ่งต้องมีการกำหนดจุดวิกฤติที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน เช่น จุดเชือด แล่เนื้อ เขียงเป็นต้น MVP icon ใช้หลักการของการตรวจวัดค่า Adenosine triphosphate (ATP) ซึ่งจะมีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ได้แก่ พืช สัตว์ แบคทีเรีย ยีสต์และรา ที่ตกค้างอยู่บริเวณหนึ่งๆ ปริมาณของ ATP คือโอกาสของการปนเปื้อนของเซลล์ต่างๆเหล่านั้น ชุดตรวจสอบ BioControl ที่นำมาใช้งานพร้อมเครื่อง ทำให้ท่านสามารถรู้ผลได้ภายในเพียงไม่กี่วินาที และสามารถใช้งานได้ไม่ว่าการ swab หรือ จุ่ม เพื่อเก็บมาวิเคราะห์ อีกทั้งชุดทดสอบสามารถวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมได้ถึง 5 พารามิเตอร์ ที่จำเป็น ดังนี้

*ATP (Adenosine Triphosphate)   * Chemical Concentration (ppm)  * Conductivity (µS)  *pH   *Temperature

 

 

 

 

Muse® Cell Analyser

 

เครื่อง Muse ® Cell Anayzer เป็นเครื่องวิเคราะห์เซลส์ขนาดกระทัดรัดแบบพกพา ด้วยหน้าจอระบบสัมผัสและโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สามารถทำให้การวิเคราะห์เซลล์ทำได้ง่ายๆ สะดวก รวดเร็วโดยกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลายไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความชำนาญใช้งาน เครื่องสามารถให้ข้อมูลของเซลล์เดี่ยวในการวิจัยและทดสอบว่าสามารถ ทำให้การวิเคราะห์เซลล์ในการเกิดการตายของเซลล์ วงจรของเซลล์ การเกิดภาวะ oxidative stress และงานด้าน Cell Signaling

 

 

 

 

 

Guava® easyCyte Flow Cytometer

ด้วยเทคโนโลยี Microcapillary เครื่อง Guava® easyCyte จึงใช้ตัวอย่างในการวัดน้อยและทำให้เกิดของเสียน้อยกว่าเครื่องวิเคราะห์เซลล์ทั่วไปที่ใช้ระบบของ Sheath Fuid ทั้งนี้เครื่อง Guava® easyCyte ยังมีต้นทุนการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ต่ำเนื่องจากระบบไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกรุ่นที่ เหมาะสมได้ตั้งแต่เครื่องที่มี 1 จนถึง 3 เลเซอร์ ซึ่งสามารถทำการวัดสีฟลูออเรสเซนต์ได้พร้อมกันตั้งแต่ 5-12 สี ระบบการป้อนตัวอย่าง ยังมีทั้งแบบตัวอย่าง ยังมีให้เลือกแบบตัวอย่างเดียวในหลอดไปจนถึงแบบอัตโนมัติที่ใช้ 96 well โดยขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่ต้องการวัดในแต่ละครั้ง

 

 

 

 

 

Amnis® Imaging Flow Cytometer

 

ด้วยการรวมเอาเทคโนโลยีของกล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซนต์และเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน เครื่อง Amnis® Imaging Flow Cytometer จึงเป็นเครื่องวิเคราะห์เซลล์หนึ่งเดียวที่สามารถบันทึกภาพได้ ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์เซลล์ขั้นสูง ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเครื่องสามารถแสดงภาพได้ 12 ภาพของเซลล์ที่ทำการวัด ซึ่งมีกำลังขยายสูงสุดที่ 20x สำหรับรุ่น FlowSight® และ 60x สำหรับรุ่น ImageStream® X รูปภาพเหล่านี้ของเซลล์สามารถช่วยให้การศึกษาเซลล์ที่ทำได้ยากด้วยเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ทำได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น Co-localization, Nuclear Translocation, Internalization, Spot Counting และ Cell-Cell Interaction