PRODUCTS

A&A reagent Products

EZ-Fit™ Manifold

เครื่องกรองที่สามารถแกะและประกอบชิ้นส่นต่างๆของเครื่อง manifold ได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เพิ่มเติม ทำให้แกะล้างทำความสะอาดและนึ่งฆ่าเชื้อง่ายขึ้น ลดการเกิด biofilms หัวของชุดกรองรองรับถ้วยกรองได้ทั้งแบบใช้งานซ้ำ (reusable funnel) และแบบใช้แล้วทิ้ง(disposable funnel) และยังสามารถเลือกความสูงได้ 2 ระดับซึ่งเหมาะกับการใช้งานปกติ และใช้งานในตู้ laminar flow hoods

download : EZ-Fit™ Manifold