PRODUCTS

A&A reagent Products

ULT Chest Freezers

ตู้แช่แข็ง Eppendorf Ultra-Low Temperature (ULT) (-80 ° C) รวมความจุสูงเข้ากับการประหยัดพลังงาน เป็นตู้เปิดจากด้านบน อากาศเย็นจะถูกเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ด้วยเหตุนี้ตัวอย่างจึงปลอดภัยกว่าในตู้แช่แข็งทั่วไป 

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://online-shop.eppendorf.be/BE-en/Freezers-44537/Instruments-44538/ULT-Chest-Freezers-PF-393429.html