PRODUCTS

A&A reagent Products

Turbidity (ISO) Portable Meter – HI98713

คุณลักษณะ

– วัดความขุ่นโดยใช้วิธีอัตราส่วนด้วยเครื่องตรวจจับแสง 90 °และ 180 ° เพื่อการวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น

– การวัดค่าความขุ่นสามารถทำได้ในช่วง 0.00 ถึง 1000 FNU

– วัดความขุ่นโดยใช้แหล่งกำเนิดแสง LED อินฟราเรด

– มีฟังก์ชัน GLP (Good Laboratory Practice) ที่สมบูรณ์ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับของเงื่อนไขการสอบเทียบได้

– สามารถจัดเก็บการวัดได้มากถึง 200 รายการในหน่วยความจำภายในและเรียกคืนได้ตลอดเวลา