PRODUCTS

A&A reagent Products

Synergy®

ระบบSynergy®ได้รับการออกแบบมาสำหรับห้องปฏิบัติการที่สามารถเข้าถึงน้ำบริสุทธิ์อยู่แล้วและต้องการระบบจุดใช้งานเพื่อจ่ายน้ำบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพ การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายทุกที่ในห้องปฏิบัติการของคุณ

download : Synergy® Water Purification System