PRODUCTS

A&A reagent Products

Steritest™ Symbio Pumps

ในการตรวจคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำเป็นต้องตรวจเชื้อก่อนออกจำหน่าย Release Testing ตามกฎของเภสัชตำรับ (Pharmacopeia) เพื่อให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่ามีความปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค ด้วยประสบการณ์ของผู้ผลิตรายแรก ความใส่ใจ และการปรับปรุงตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เครื่อง Steritest™ Symbio Pump จึงมีการออกแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ดีและง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีทั้งรุ่นที่เหมาะสำหรับการใช้งานใน Laminar flow hoods และใน isolator ด้วยผลการตรวจสอบมีความถูกต้องแม่นยำสูงสุดด้วยระบบปิด (Steritest close filtration device) ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการพบ ทั้ง false positive และการหลุดรอดของสินค้าปนเปื้อน false negative จึงเป็นระบบที่ได้รับความไว้วางใจจากดรงงานยาทั่วโลก