PRODUCTS

A&A reagent Products

Spectroquant®Move100

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย ด้วยโปรแกรมสำเร็จมากกว่า 100 โปรแกรมวิเคราะห์ แข็งแรงทนทานด้วยมาตรฐานกันน้ำของตัวเครื่อง IP 68  ให้การวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ด้วยระบบการสอบเทียบเครื่องทุกความยาวคลื่นที่ใช้ในการวิเคราะห์