PRODUCTS

A&A reagent Products

Spectroquant® Prove 100

Spectroquant® Prove 100 เป็นเครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่มีความสามารถสูง แต่ประหยัด สำหรับการใช้งานที่ง่าย พัฒนาขึ้นสำหหรับผู้ใช้ชุดทดสอบ Spectroquant® ที่ทำการวัด Vis เท่านั้น คุณภาพสูงและคุ้มค่าสำหรับการวิเคราะห์

Download : Spectroquant® Prove 100_datasheet_low