PRODUCTS

A&A reagent Products

RQflex® 20 Reflectometer

RQflex® 20 Reflectometer ระบบ Reflectoquant ประกอบด้วยแถบทดสอบและเครื่องสะท้อนแสง ใช้สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพสูงสำหรับตัวอย่างวัสดุตั้งแต่อาหารน้ำและตัวอย่างในอุตสาหกรรมจนถึงสิ่งแวดล้อม การใช้งานมีให้สำหรับเมทริกซ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่กรดแอสคอร์บิกในน้ำผลไม้ไปจนถึง HMF ในน้ำผึ้ง