PRODUCTS

A&A reagent Products

RiOs™

RiOs™ ระบบกรองน้ำที่เชื่อถือได้และราคาไม่แพง เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการทั่วไปที่ไม่สำคัญหรือเป็นการปรับสภาพเพื่อป้อนระบบน้ำบริสุทธิ์พิเศษ ระบบ RiOs ™ มีอัตราการไหลต่ำหรือสูงมีอ่างเก็บน้ำในตัว สามารถติดตั้งบนบัลลังก์หรือติดผนังได้ การออกแบบที่กะทัดรัดและใช้งานง่ายของระบบช่วยให้คุณใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  มีความสามารถในการกรองน้ำประปาได้ 100 ลิตร / วัน 

download : RiOs™ Water Purification System