PRODUCTS

A&A reagent Products

RiOs-DI®

ระบบ RiOs-DI® ออกแบบมาสำหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องการใช้งานเพื่อจ่ายน้ำบริสุทธิ์ (Type 2) ระบบการกรองน้ำขนาดกะทัดรัดที่ผสมผสานเทคโนโลยีการ Reverse Osmosis และเรซิน deionization เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการใช้งานที่ไวต่อการปนเปื้อนของแบคทีเรีย

download : RiOs-DI® 3 Water Purification System