PRODUCTS

A&A reagent Products

Non-Volatiles, Metals, Semi-volatiles

แยกเฟสของแข็งและของเหลวของตัวอย่างของเสีย ประกอบด้วยตัวยึดภายในเคลือบด้วย PTFE เพื่อป้องกันการปนเปื้อนโลหะหนัก ช่วยให้นำตัวอย่างขนาดใหญ่ได้ง่ายผ่านทางพอร์ตเข้ากว้างและแผ่นปิดด้านบนที่ถอดออกได้ ถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาดง่าย