PRODUCTS

A&A reagent Products

Muse Cell Analyzer

 

เครื่องวิเคราะห์เซลล์ขนาดกะทัดรัด ด้วยหน้าจอสัมผัสกับโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายและน้ำยาชุดคิทแบบสำเร็จที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้วิเคราะห์เซลล์ได้ง่ายทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อาทิ การนับเซลล์ กลไกลการเกิดและตายของเซลล์ วงจรชีวิตของเซลล์