PRODUCTS

A&A reagent Products

Milli-Q® HX 7000 Series

ระบบผลผลิตสูง Milli-Q® HX 7000 Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งน้ำบริสุทธิ์สำหรับการใช้งานสูงถึง 9000 ลิตรต่อวัน ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่หรืออาคารห้องปฏิบัติการ คุณภาพน้ำ Milli-Q® HX 7000 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมรีเอเจนต์และบัฟเฟอร์สำหรับสื่อจุลชีววิทยาไฮโดรโปนิกส์หรือเนื้อเยื่อวิทยา