PRODUCTS

A&A reagent Products

Luminex® 200™

เทคโนโลยี Luminex™ xMAP เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ Biomarker หลายๆชนิด พร้อมกันได้ในตัวอย่างเดียว ทำให้การวิเคราะห์ทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วย

ระบบ Luminex 200 เป็นเครื่องวิเคราะห์ขนาดกะทัดรัดที่ดำเนินการทดสอบอิมมูโนได้ถึง 100 ครั้งพร้อมกันโดยใช้ของเหลวเพียงหยดเดียวดังนั้นจึงต้องใช้ตัวอย่างที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการทดสอบอื่น ๆ