PRODUCTS

A&A reagent Products

LS Overhead Stirrer

คุณลักษณะ

– มั่นใจในความปลอดภัยด้วยการป้องกันการโอเวอร์โหลดกระแสไฟเกินและความร้อนสูงเกินไป

– สามารถทำความเร็วได้ 2,000 rpm และกวนได้ถึง 25 L อุปกรณ์ที่สามารถจัดการความหนืดสูงสุดของ 25,000 mPa*s

– ออกแบบมาเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานแม้ในสภาวะการใช้งานที่ท้าทาย

– ทนทานต่อสารเคมีที่ดี เบาพิเศษ

– มอเตอร์ที่แข็งแกร่งรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่มเติม