PRODUCTS

A&A reagent Products

Innova® U360

ตู้แช่แข็ง Eppendorf Innova U360 ULT หรือที่เรียกว่าตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ / -80 ° C) เป็นตู้ขนาดเล็ก ฉนวนกันความร้อนที่ใช้เป็นแผ่นฉนวนสุญญากาศและโฟมโพลียูรีเทน ช่วยให้ใช้พลังงานต่ำและรักษาตัวอย่างที่สำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://online-shop.eppendorf.be/BE-en/Freezers-44537/Instruments-44538/Innova-U360-PF-393435.html