PRODUCTS

A&A reagent Products

Heating mantle and stirring รุ่น HMS

คุณลักษณะ

– เป็นเตาหลุมให้ความร้อนพร้อมกวนสาร (Heating mantle with stirring) โดยตัวเครื่องภายนอกทาด้วยโลหะเคลือบสีอย่างดีสามารถ ป้องกัน สารเคมีได้

– สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 380 องศาเซลเซียส

– มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิแยกส่วนกับปุ่มควบคุมความเร็วในการปั่นเหวี่ยง

– มีฉนวนกันความร้อนอย่างดีกั้นระหว่างขดลวดให้ความร้อนและตัวเครื่อง

– เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพ ให้ได้ตามความสามารถของเครื่องจากโรงงานผู้ผลิต