PRODUCTS

A&A reagent Products

Estapor® Microspheres

Estapor® Microspheres เป็นวัตถุดิบที่ใช้เป็น polymeric Supports ในการผลิตสารทางการแพทย์และงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการวินิจฉัย (IVD)และในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง