PRODUCTS

A&A reagent Products

Eppendorf CryoStorage Vials

Eppendorf CryoStorage Vials ตู้แช่แข็ง ULT มีพื้นที่จัดเก็บสำหรับหนึ่งหมื่นตัวอย่าง ประสิทธิภาพการจัดเก็บและการระบุตัวถัง ระบบ SafeCode สำหรับ Eppendorf CryoStorage Vials เป็นโซลูชันสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมความปลอดภัย การจัดการและการติดตามตัวอย่างสูงสุด ขึ้นอยู่กับการเข้ารหัส 3 ระดับตามบาร์โค้ด

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://online-shop.eppendorf.be/BE-en/Freezers-44537/Sample-Management-376575/Eppendorf-CryoStorage-Vials-PF-758909.html