PRODUCTS

A&A reagent Products

Elix® Advantage

ระบบ Elix ® Advantageได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบคุณภาพน้ำบริสุทธิ์สูงสุดสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ ขนาดกะทัดรัดเหมาะกับห้องปฏิบัติการที่มีในปัจจุบัน คุณภาพน้ำElix®เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมรีเอเจนต์และบัฟเฟอร์สำหรับจุลชีววิทยาหรือเนื้อเยื่อวิทยา นอกจากนี้ยังเป็นฟีดที่ดีที่สุดสำหรับระบบ Ultrapure ของ Milli-Q® 

Download: Type II