A&A reagent Products

Drying agents

เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทางเลือกที่ต้องการความแห้งของก๊าซ ของเหลวหรือของแข็ง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จะช่วยป้องกันสารเคมีของคุณจากความชื้น ทั้งในระหว่างการขนส่งการเก็บรักษาและในห้องปฏิบัติการ

Download : Drying agent

Other Products
เป็นวัสดุดูดซับสารเคมีที่หกรั่วไหลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทั้งในห้องปฎิบัติการหรือสถานที่กลางแจ้ง คุณสมบัติและประโยชน์ ด้วยการออกแบบคอขวดที่กว้าง และมีด้ามจับ ทำให้ง่ายต่อการเทใช้งาน สารดูดซับกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว การดูดซับอย่างรวดเร็วช่วยลดเวลาในสัมผัสสารเคมีที่หกรั่วไหล ทำให้ปลอดภัยต่อบุคคล ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจ...
การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เมอร์ค นำเสนอผลิตภัณฑ์ Extran ซึ่งเหมาะสำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณในห้องปฎิบัติการ โดยกำจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดไม่ให้เหลือตกค้างและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม download : cleaning applications
การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฎิบัติการเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ Chemizorb คือ ผลิตภัณฑ์กลุ่มสารดูดซับที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเคมีที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการดูดซับของเหลวที่หกรั่วไหลในห้องปฎิบัติการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถกำจัดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย Download : absorbents for spilled liq...