PRODUCTS

A&A reagent Products

Digital Balance ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น PR4202/E, Ohaus

คุณลักษณะ

– เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าแบบ Backlit LCD Display เพื่อสะดวกในการอ่าน

– สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 4200 กรัม อ่านค่าได้ละเอียด 0.01 กรัม

– สามารถหักค่าน้ำหนัก ภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง

– สามารถปรับค่าน้ำหนักให้ได้มาตรฐาน โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานและมีระบบปรับน้ำหนักอัตโนมัติโดยใช้ตุ้มน้ำหนักภายในเครื่อง

– จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร, ทำด้วยแสตนเลสสตีล

– สามารถเปลี่ยนหน่วยในการ ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 10 หน่วย

– เป็นเครื่องชั่งได้มาตรฐาน CE รับรองคุณภาพ ด้าน Compatibiligy Electromagnetic ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001:2015