PRODUCTS

A&A reagent Products

BioScan Sterilized Petri Dish

 

Bioscan Sterilized Pettri Dish

จานเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียทำจาก พลาสติกคุณภาพสูง มีใส และหนากว่า Petridish ในท้องตลาดทั่วไป แข็งแรงไม่แตกหักง่าย ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตราฐานรับรอง การผลิต CE, ISO MD มีวันหมดอายุระบุในกุงทุกถุง บรรจุถุงละ 10 คู่ จำหน่ายของแพ๊คเกจ 500 คู่

Other Products