PRODUCTS

A&A reagent Products

Biological microscope LBM-B11

คุณลักษณะ

– ถูกออกแบบมาให้มองเห็นชิ้นงานได้ดีขึ้นและใช้งานง่าย

– ขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบา

– หัวกล้องสามารถเอนได้ถึง 30 องศาและสามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ 48-75 mm

– เลนส์ใกล้ตา เป็นชนิดเห็นภาพกว้าง WF10X ขนาด 22 mm

– เลนส์ใกล้วัตถุ เป็นชนิด Infinite high contrast chromatic free full plan 4x, 10x, 40x, 100x