PRODUCTS

A&A reagent Products

เบ้าเคลือบทรงสูง

คุณลักษณะ

–  ทำจากเซรามิค ผลิตจากประเทศจีน สามารถเข้าเตาอบความร้อนสูงได้

ชื่อผลิตภัณฑ์ความจุ
(มล.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มม.)
ความสูงเบ้าหลอม
(มม.)
ฝาสูง
(มม.)
Crucible Porcelain

ประเทศจีน

30
50425770