PRODUCTS

A&A reagent Products

เครื่องชั่งไฟฟ้า สำหรับ งานวิเคราะห์ ยี่ห้อ A & D รุ่น HR-250A

คุณลักษณะ

– เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display) สามารถมองเห็นได้ง่าย
ในสภาวะที่มีแสงสว่าง      น้อย

– สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 252 กรัม

– มี Hold Function  สำหรับการชั่งสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวได้

– สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง (Full Taring Range)

– สามารถแสดงค่าน้ำหนัก ได้ภายใน 2 วินาที เปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ไม่น้อยกว่า  10 แบบ

– สามารถเลือกค่าความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมได้ 3 ระดับ (Fast, Mid, Slow)

– มีตู้พลาสติกทรงสูงเคลือบสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์  เพื่อใช้ในการป้องกันลม  สามารถถอดและประกอบเข้ากับเครื่องชั่งเพื่อสะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย  เปิดได้  3  ด้าน  คือ ซ้าย ,  ขวา  และด้านบน

– เป็นเครื่องชั่งที่ผลิตได้มาตรฐาน  ( CE Mark )  สำหรับป้องกันการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

– เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001