PRODUCTS

A&A reagent Products

หลอดทรง Rezorian

หลอด Rezorian นี้เป็นเอกลักษณ์ของทาง Supelco ซึ่งออกแบบมาให้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เป็นหัวล็อค หลอดนี้ทำการสกัดสารได้ไว สะดวกใช้งานง่าย เหมาะกับการแยกสาร ทำให้สารบริสุทธิ์ และทำให้สารเข้มข้นมากขึ้น โดยขจัดสารเจือปนและสารรบกวนอื่น ๆ ออกไปได้มากที่สุด หลอด Rezorian แพ็คตัวสารดูดซับหรือเรซินมาแล้วภายใน ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 ขนาด คือ 1 mL และ 5 mL