PRODUCTS

A&A reagent Products

คอนเดนเซอร์ไส้กระเปาะ

คุณลักษณะ

– Allihn Condenser  ขนาดความยาว 30 ซม. (ความยาวเฉพาะตัวคอนเดนเซอร์) ใช้สำหรับกลั่นก๊าซระเหยให้เป็นของเหลวโดยใช้น้ำช่วยทำความเย็น เพิ่มพื้นผิวสัมผัสโดยมีไส้เป็นลักษณะกระเปาะ นำเข้าจากประเทศจีน