PRODUCTS

A&A reagent Products

กระบอกใส่จานเพาะเชื้อ

คุณลักษณะ

– ทำจากสแตนเลส ใช้สำหรับเก็บรักษาจานเพาะเชื้อหลังการใช้งาน หรือใช้บรรจุจานเพาะเชื้อเพื่อนำเข้านึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave สำหรับจานเพาะเชื้อขนาด 15x100MM

ชื่อผลิตภัณฑ์ขนาด
(มม.)
กล่อง Petri Dish60
100