PRODUCTS

A&A reagent Products

กรวยกรองแก้ว

คุณลักษณะ

– ใช้สำหรับกรอกสารเคมีหรือของเหลว ผลิตจากแก้ว Boro 3.3 ตามมาตรฐาน ISO 4798

– มีคุณสมบัติทนกดทนด่างทนสารเคมีและอุณหภูมิสูง

– สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ autoclave ได้

 

ชื่อผลิตภัณฑ์เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)

กรวยกรองแก้ว ยี่ห้อ Glassco

40
55
75
100