PRODUCTS

A&A reagent Products

Colony Counter ยี่ห้อ Stuart SC6PLUS

ลักษณะเด่น

– การนับที่ไวต่อแรงกด – ระบบการนับโดยเฉลี่ย

– LED ประหยัดพลังงานสีขาวสว่าง

– การป้องกันยาต้านจุลชีพไบโอโคต

– การยืนยันด้วยเสียง

– การเลือกพื้นหลังสีอ่อนหรือสีเข้ม

– การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์