PRODUCTS

A&A reagent Products

Colony Counter ยี่ห้อ Sugold

คุณลักษณะ

–  สามารถนับจำนวนแบคทีเรียได้ง่ายและรวดเร็ว

– ง่ายต่อการอ่านตัวเลขดิจิตอล LED 3 หลัก

– เสียง Buzzer นับทุกครั้ง

– ให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟ Fluorescent lamp

– มุมมองที่กว้างขึ้นของเลนส์กว้าง 125 มม.

– ปากกาทำเครื่องหมายสามารถใช้งานได้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้