PRODUCTS

A&A reagent Products

Biosafety Cabinet ยี่ห้อ Pro-Lab รุ่น Pro-Safe Class II (B2)

คุณลักษณะ

– เป็นตู้ปลอดเชื้อ Biosafety cabinet Class II Type B2  ซึ่งปกป้องทั้งผู้ใช้งาน,ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม และมีอัตราการดูดอากาศออก 100%

– สามารถจัดการอนุภาค ควัน อากาศ ตัวอย่างที่เป็นอันตรายได้ดีกว่า A2

- จัดว่าเป็น Biosafety Cabinet ที่ปลอดภัยที่สุดในกลุ่ม Class II Biosafety Cabinet เพราะอากาศที่ผ่านตัวอย่างไม่มีการหมุนเวียนกลับสู่ภายในตู้อีก

เหมาะสำหรับงานที่มี toxic chemical หรือใช้ในการเตรียมยา Cytotoxic drug

ชื่อของผลิตภัณฑ์ขนาดของภายในขนาดภายนอก
Biosafety Cabinet ยี่ห้อ Pro-Lab940*600*660 mm1100*750*2250 mm
1150*600*660 mm1300*750*2250 mm
1350*600*660 mm1500*760*2250 mm
1670*600*660 mm1820*750*2250 mm