PRODUCTS

A&A reagent Products

ที่จับคอนเดนเซอร์

คุณลักษณะ

– ใช้สำหรับยึดจับคอนเดนเซอร์หรือเครื่องแก้วชนิดอื่นๆ

– ที่จับบุด้วยผ้านุ่ม เพื่อช่วยในการยึดจับไม่ให้ลื่นหลุดและลดแรงบีบบนเครื่องแก้ว