PRODUCTS

A&A reagent Products

กระบอกใส่ปิเปต

คุณลักษณะ

– ทำจากสแตนเลส ใช้สำหรับเก็บรักษาปิเปตหลังจากการใช้งาน หรือใช้สำหรับบรรจุปิเปตเพื่อเตรียมเข้านึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave

ชื่อผลิตภัณฑ์OD
(ใน)
ความยาว
(ใน)
กล่องปิเปต316