PRODUCTS

A&A reagent Products

กระบอกตวงเนสเลอร์

คุณลักษณะ

– Class A สามารถทนความร้อนและสารเคมีได้

– ใช้สำหรับเปรียบเทียบสีของของเหลวมาตรฐานกับของเหลวตัวอย่างด้วยตาเปล่าว่ามีความใกล้เกียงกันหรือไม่

– ตัวกระบอกตวงผลิต ด้วยแก้ว Boro 3.3 มีลักษณะโปร่งใสไม่ทำให้สีผิดเพี้ยน

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ความจุ (มล.)SubDivision(มล)ความคลาดเคลื่อน +/-(มล)
กระบอกตวงเนสเลอร์ ยี่ห้อ Glassco5025 & 500.4
10050 & 1000.8